Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Otta ungdomsskole
Skansen 3
2670 OTTA
Org.nr 975274462
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,2 18,5 15,0 15,3 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 9,7 10,9 10,0 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,6 45,6 37,4 37,0 36,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 19,1 25,0 23,4 26,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 12,9 14,6 13,4 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 14,9 18,7 15,8 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 431 10 906 8 408 8 619 8 322
Undervisningstimer totalt per elev 64 68 60 65 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no