Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Otta ungdomsskole
Skansen 3
2670 OTTA
Org.nr 975274462
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Sel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 18,2 18,5 15,0 15,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,3 9,7 10,9 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,1 39,6 45,6 37,4 37,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,2 22,6 19,1 25,0 23,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 13,7 12,9 14,6 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 21,5 14,9 18,7 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 058 10 431 10 906 8 408 8 619
Undervisningstimer totalt per elev 69 64 68 60 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no