Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Otta skole
Olav Bismos gate 4
2670 OTTA
Org.nr 975274454
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 31,2 27,7 26,0 31,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,1 12,4 13,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 10 12 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,6 37,5 29,0 26,8 36,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,5 25,7 37,9 44,9 27,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 11,1 12,4 13,8 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 14,4 15,7 17,8 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 409 20 007 18 145 16 777 20 903
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 60 54 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no