Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Osterøy ungdomsskule
Hatland
5282 LONEVÅG
Org.nr 975286177
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Osterøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 32,0 31,2 30,4 27,2 27,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,9 9,7 10,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 182,4 135,1 124,9 146,9 231,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,4 5,9 6,2 5,9 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,2 12,9 13,6 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 16,1 15,8 16,5 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,5 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,0 95,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 914 16 562 15 986 15 067 15 399
Undervisningstimer totalt per elev 65 66 68 64 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no