Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 1253
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 104,2 110,3 115,5 112,5 116,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,0 10,3 10,5 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 16 14 20 19 18
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,9 73,2 50,6 52,4 56,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,8 13,0 17,6 17,2 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,0 11,3 11,4 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 12,7 12,1 12,5 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 14,5 14,1 13,8 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,5 96,4 96,6 99,0
Lærertimer som gis til undervisning 65 876 68 085 70 784 68 602 72 875
Undervisningstimer totalt per elev 64 65 69 68 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no