Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Osterøy kommune
Kommunenr 4630
Alle grunnskoler med adresse i Osterøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 110,3 115,5 112,5 116,4 119,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 10,3 10,5 10,1 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 14 20 19 18 21
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,2 50,6 52,4 56,6 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,0 17,6 17,2 15,7 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,3 11,4 10,8 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,7 12,1 12,5 12,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 14,1 13,8 13,6 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,2 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,4 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,8 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,5 96,4 96,6 99,0 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 68 085 70 784 68 602 72 875 75 998
Undervisningstimer totalt per elev 65 69 68 70 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no