Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ostereidet ungdomsskule
Eidavegen 574
5993 OSTEREIDET
Org.nr 975285960
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 13,8 13,9 11,9 12,8 13,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,5 8,4 8,2 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,7 49,3 25,4 22,5 26,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,7 14,6 28,4 32,6 30,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,8 11,4 11,3 10,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 13,1 14,7 14,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,0 13,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 71,9 94,3 97,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 205 7 695 6 679 7 543 8 167
Undervisningstimer totalt per elev 74 77 78 80 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no