Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ostereidet barneskule
Eidavegen 576
5993 OSTEREIDET
Org.nr 975285871
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Lindås kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,3 12,5 12,2 11,8 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 9,6 11,3 11,6 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 35,7 67,3 52,5 52,1 34,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,7 12,7 19,3 20,1 27,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,7 9,4 11,2 11,6 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 12,9 13,4 13,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,1 89,2 90,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 211 8 294 8 161 7 852 7 424
Undervisningstimer totalt per elev 69 78 66 64 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no