Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ostereidet barneskule
Eidavegen 576
5993 OSTEREIDET
Org.nr 975285871
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 12,5 12,2 11,8 11,2 10,0
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 11,3 11,6 10,4 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 67,3 52,5 52,1 34,1 41,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 19,3 20,1 27,3 23,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 11,2 11,6 10,6 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 13,4 13,3 12,0 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,4 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,1 89,2 90,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 294 8 161 7 852 7 424 6 479
Undervisningstimer totalt per elev 78 66 64 71 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no