Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oslo Sjøskole
Hovedøya
0150 OSLO
Org.nr 973626221
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Oslo kommune 5 204,9 5 255,4 5 297,3 5 477,0 5 749,5
Oslo fylke 5 204,9 5 255,4 5 297,3 5 477,0 5 749,5
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Oslo kommune 13,7 13,8 13,9 13,7 13,2
Oslo fylke 13,7 13,8 13,9 13,7 13,2
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Oslo kommune 684 735 794 869 939
Oslo fylke 684 735 794 869 939
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Oslo kommune 91,1 87,6 83,0 77,3 72,7
Oslo fylke 91,1 87,6 83,0 77,3 72,7
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Oslo kommune 13,1 14,0 15,0 15,9 16,3
Oslo fylke 13,1 14,0 15,0 15,9 16,3
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Oslo kommune 15,6 15,7 16,0 15,4 14,7
Oslo fylke 15,6 15,7 16,0 15,4 14,7
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Oslo kommune 15,8 15,8 15,8 16,2 16,0
Oslo fylke 15,8 15,8 15,8 16,2 16,0
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Oslo kommune 20,4 20,3 20,5 19,9 18,7
Oslo fylke 20,4 20,3 20,5 19,9 18,7
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Oslo kommune 17,3
Oslo fylke 17,3
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Oslo kommune 18,8
Oslo fylke 18,8
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Oslo kommune 20,5
Oslo fylke 20,5
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Oslo kommune 95,1 95,3 94,5 94,3 93,8
Oslo fylke 95,1 95,3 94,5 94,3 93,8
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Oslo kommune 3 250 178 3 338 606 3 376 925 3 510 068 3 703 281
Oslo fylke 3 250 178 3 338 606 3 376 925 3 510 068 3 703 281
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Oslo kommune 52 52 51 52 54
Oslo fylke 52 52 51 52 54
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no