Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oslo Montessoriskole (privat)
Huldreveien 28
0781 OSLO
Org.nr 973488910
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Oslo Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,5 26,0 27,8 31,3 29,4
Antall elever per årsverk til undervisning 8,6 8,5 7,7 6,9 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,8 362,1 170,0 139,6 93,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,1 2,2 4,3 4,8 7,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 11,9 11,1 9,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 14,0 11,9 12,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 16,6 14,1 12,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,9 58,5 64,0 53,6 60,9
Lærertimer som gis til undervisning 17 273 17 628 18 897 21 537 20 067
Undervisningstimer totalt per elev 83 84 93 104 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no