Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oslo kommune
Kommunenr 0301
Alle grunnskoler med adresse i Oslo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 5 255,4 5 297,3 5 477,0 5 749,5 6 027,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,9 13,7 13,2 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 735 794 869 939 980
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,6 83,0 77,3 72,7 70,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 15,0 15,9 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,7 16,0 15,4 14,7 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 15,8 16,2 16,0 15,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,3 20,5 19,9 18,7 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,3 94,5 94,3 93,8 94,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 338 606 3 376 925 3 510 068 3 703 281 3 904 578
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 52 54 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no