Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oslo kommune Språksenteret
Trondheimsveien 48
0560 OSLO
Org.nr 813993422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,9 15,2 16,4 14,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,7 4,0 5,8 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 427,8 191,7 387,5 98,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 1,4 1,6 1,0 3,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 4,1 6,5 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,3 7,2 9,7 5,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 114,8 74,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,1 91,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 897 7 969 7 486 6 736
Undervisningstimer totalt per elev 90 173 121 127
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no