Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oslo International School (privat)
Gamle Ringeriksvei 53
1357 BEKKESTUA
Org.nr 971845635
Privatskole
Grunnskole, Videregående opplæring
1.-13. trinn
Skoleeier: Stiftelse Oslo International School (privat)
Godkjent etter: opplæringsloven § 2-12 Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 45,5 48,9 48,9 46,6 53,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,6 10,1 10,4 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 137,7 140,0 134,2 152,9 201,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 7,1 7,1 6,4 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,0 13,4 13,3 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 14,1 13,6 15,0 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 14,0 13,4 13,8 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,0 13,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 30 271 32 534 32 534 31 085 35 811
Undervisningstimer totalt per elev 64 67 70 68 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no