Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 5 158,9 5 204,9 5 255,4 5 297,3 5 477,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,5 13,7 13,8 13,9 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 631 684 735 794 869
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,3 91,1 87,6 83,0 77,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,2 13,1 14,0 15,0 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,6 15,7 16,0 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,7 15,8 15,8 15,8 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 20,4 20,3 20,5 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,7 95,1 95,3 94,5 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 3 205 821 3 250 178 3 338 606 3 376 925 3 510 068
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 52 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no