Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oslo fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oslo fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5 204,9 5 255,4 5 297,3 5 477,0 5 749,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 13,8 13,9 13,7 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 684 735 794 869 939
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,1 87,6 83,0 77,3 72,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,1 14,0 15,0 15,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 15,7 16,0 15,4 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,8 15,8 15,8 16,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,4 20,3 20,5 19,9 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,1 95,3 94,5 94,3 93,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 250 178 3 338 606 3 376 925 3 510 068 3 703 281
Undervisningstimer totalt per elev 52 52 51 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no