Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oserød skole
Oserødveien 64
3138 SKALLESTAD
Org.nr 987110953
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Færder kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 28,0 30,3 32,0 33,5 31,1
Antall elever per årsverk til undervisning 16,0 15,6 14,9 14,4 14,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,8 101,8 121,8 97,5 117,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,4 13,1 10,5 13,1 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 15,6 14,9 14,6 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,9 17,6 16,9 16,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,0 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 809 19 085 20 287 21 962 21 115
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 50 51 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no