Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Osen oppvekstsenter - Avdeling skole
Olav Nilsens Vei 5
2460 OSEN
Org.nr 975273415
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,4 3,5 3,5 3,5 4,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 5,3 5,0 5,3 4,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,0 24,6 23,2 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,2 19,5 19,5 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,2 5,4 5,0 5,4 4,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,2 5,4 5,0 5,4 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,6 4,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 405 2 390 2 390 2 390 2 890
Undervisningstimer totalt per elev 120 141 149 141 170
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no