Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Osen Oppvekstsenter - Avdeling skole
Olav Nilsens Vei 5
2460 OSEN
Org.nr 975273415
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Åmot kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,9 3,4 3,5 3,5 3,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 6,2 5,3 5,0 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,1 29,0 24,6 23,2 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 20,2 19,5 19,5 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,2 5,4 5,0 5,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,6 6,2 5,4 5,0 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 005 2 405 2 390 2 390 2 390
Undervisningstimer totalt per elev 111 120 141 149 141
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no