Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os ungdomsskule
Oshaugen 6
5200 OS
Org.nr 975282104
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 35,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 69,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 558
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no