Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os ungdomsskule
Oshaugen 6
5200 OS
Org.nr 975282104
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Os ungdomsskule 39,5 37,5 34,5 33,2 35,1
Os kommune 202,8 208,3 209,4 219,4 243,4
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Os ungdomsskule 12,0 12,0 12,2 12,5 12,1
Os kommune 14,7 14,9 15,1 14,8 13,6
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Os ungdomsskule 4 4 5 3 5
Os kommune 39 39 44 39 48
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Os ungdomsskule 110,6 107,8 69,5 117,7 69,0
Os kommune 68,8 70,9 63,5 74,8 62,4
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Os ungdomsskule 9,6 9,9 15,4 9,4 15,6
Os kommune 19,1 18,6 21,0 17,6 19,6
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Os ungdomsskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Os kommune 16,0 15,9 16,1 15,9 14,5
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Os ungdomsskule 16,0 16,0 16,2 16,7 16,1
Os kommune 16,3 16,9 17,7 16,9 16,2
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Os ungdomsskule 17,6 18,9 20,0 20,6 21,5
Os kommune 19,0 19,9 19,8 20,0 18,6
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Os ungdomsskule 0,0
Os kommune 16,4
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Os ungdomsskule 0,0
Os kommune 19,3
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Os ungdomsskule 21,5
Os kommune 21,8
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Os ungdomsskule 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0
Os kommune 100,0 99,5 99,8 99,7 99,4
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Os ungdomsskule 22 897 21 888 19 901 19 171 20 558
Os kommune 128 768 131 798 132 157 139 848 156 356
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Os ungdomsskule 55 55 54 52 54
Os kommune 48 48 47 48 53
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no