Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os ungdomsskule
Oshaugen 6
5200 OS
Org.nr 975282104
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 39,5 37,5 34,5 33,2 35,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,0 12,2 12,5 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,6 107,8 69,5 117,7 69,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 9,9 15,4 9,4 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,0 16,2 16,7 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 18,9 20,0 20,6 21,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 897 21 888 19 901 19 171 20 558
Undervisningstimer totalt per elev 55 55 54 52 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no