Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os ungdomsskule
Oshaugen 6
5200 OS
Org.nr 975282104
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,5 34,5 33,2 35,1 37,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0 12,2 12,5 12,1 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 107,8 69,5 117,7 69,0 87,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 15,4 9,4 15,6 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,0 16,2 16,7 16,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,9 20,0 20,6 21,5 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,5 20,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,6 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 21 888 19 901 19 171 20 558 21 508
Undervisningstimer totalt per elev 55 54 52 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no