Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os skole
Håkonsbakken 3
2550 OS I ØSTERDALEN
Org.nr 875273582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 17,1 16,8 15,0 15,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 10,7 10,9 11,5 10,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 5 6 6 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,4 29,7 27,7 25,9 28,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,9 31,1 34,0 39,0 31,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 11,2 11,7 12,3 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,7 13,8 14,5 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 14,4 17,6 18,7 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 96,3 99,1 99,4 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 9 730 10 322 10 081 9 136 9 713
Undervisningstimer totalt per elev 56 65 64 61 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no