Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os skole
Håkonsbakken 3
2550 OS I ØSTERDALEN
Org.nr 875273582
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,1 16,8 15,0 15,9 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,9 11,5 10,2 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,7 27,7 25,9 28,5 25,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,1 34,0 39,0 31,5 32,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,7 12,3 11,7 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,8 14,5 12,0 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,4 17,6 18,7 16,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 99,1 99,4 99,4 91,2
Lærertimer som gis til undervisning 10 322 10 081 9 136 9 713 9 969
Undervisningstimer totalt per elev 65 64 61 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no