Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os skole
Os Alle 2
1777 HALDEN
Org.nr 874591432
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Halden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,9 28,0 27,9 26,9 27,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,3 12,2 12,7 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,6 74,6 78,4 56,4 74,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 14,5 13,8 19,7 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,2 12,3 12,8 14,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,9 16,9 20,6 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,1 91,1 90,3 93,5 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 17 684 18 238 18 269 17 414 17 316
Undervisningstimer totalt per elev 59 60 60 58 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no