Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 3430
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 13 037
Undervisningstimer totalt per elev 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no