Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 3430
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Os kommune 23,6 22,1 20,8 21,2 20,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Os kommune 9,8 10,6 10,5 9,5 9,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Os kommune 7 7 8 6 6
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Os kommune 28,7 28,4 25,3 28,0 27,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Os kommune 30,4 33,0 37,3 30,4 30,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Os kommune 9,7 10,8 10,4 9,9 10,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Os kommune 13,7 13,8 14,5 12,0 10,6
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Os kommune 13,1 16,8 17,1 15,1 13,9
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Os kommune 11,2 13,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Os kommune 14,6 13,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Os kommune 20,8 15,1
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Os kommune 97,5 99,4 99,6 99,6 93,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Os kommune 14 954 13 847 13 207 13 418 13 037
Innlandet fylke
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Os kommune 73 67 67 75 76
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no