Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 3430
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Dalsbygda skole 6,5 5,4 5,8 5,2 4,3
Os skole 17,1 16,8 15,0 15,9 16,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Dalsbygda skole 7,7 9,6 8,2 7,4 8,5
Os skole 10,7 10,9 11,5 10,2 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Dalsbygda skole 2 2 2 1 1
Os skole 5 6 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Dalsbygda skole 25,9 30,6 23,7 26,1 36,8
Os skole 29,7 27,7 25,9 28,5 25,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Dalsbygda skole 28,3 29,8 32,9 27,2 22,0
Os skole 31,1 34,0 39,0 31,5 32,9
Lærertetthet 1.-7. trinn
Dalsbygda skole 7,8 9,7 8,2 7,5 8,6
Os skole 11,2 11,7 12,3 11,7 11,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Dalsbygda skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Os skole 13,7 13,8 14,5 12,0 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning
Dalsbygda skole 9,9 14,5 13,1 10,3 12,3
Os skole 14,4 17,6 18,7 16,9 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Dalsbygda skole 10,8 14,0
Os skole 11,5 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Dalsbygda skole 9,8 10,6
Os skole 18,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Dalsbygda skole 0,0 0,0
Os skole 20,8 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Dalsbygda skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Os skole 96,3 99,1 99,4 99,4 91,2
Lærertimer som gis til undervisning
Dalsbygda skole 4 632 3 766 4 071 3 705 3 068
Os skole 10 322 10 081 9 136 9 713 9 969
Undervisningstimer totalt per elev
Dalsbygda skole 96 77 90 100 88
Os skole 65 64 61 68 73
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no