Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 3430
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 22,1 20,8 21,2 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 10,6 10,5 9,5 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 7 8 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,7 28,4 25,3 28,0 27,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,4 33,0 37,3 30,4 30,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 10,8 10,4 9,9 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,7 13,8 14,5 12,0 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,1 16,8 17,1 15,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8 15,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 99,4 99,6 99,6 93,3
Lærertimer som gis til undervisning 14 954 13 847 13 207 13 418 13 037
Undervisningstimer totalt per elev 73 67 67 75 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no