Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 1243
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 202,8 208,3 209,4 219,4 243,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,7 14,9 15,1 14,8 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 39 39 44 39 48
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 68,8 70,9 63,5 74,8 62,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,1 18,6 21,0 17,6 19,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,0 15,9 16,1 15,9 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 16,9 17,7 16,9 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 19,9 19,8 20,0 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,5 99,8 99,7 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 128 768 131 798 132 157 139 848 156 356
Undervisningstimer totalt per elev 48 48 47 48 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no