Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os kommune (utgått)
Kommunenr 1243
Kun utgåtte skoler med adresse i Os kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 208,3 209,4 219,4 243,4 250,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,9 15,1 14,8 13,6 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 39 44 39 48 50
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 63,5 74,8 62,4 59,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,6 21,0 17,6 19,6 20,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 16,1 15,9 14,5 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,9 17,7 16,9 16,2 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,9 19,8 20,0 18,6 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,3 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 20,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,5 99,8 99,7 99,4 99,4
Lærertimer som gis til undervisning 131 798 132 157 139 848 156 356 159 378
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 48 53 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no