Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 0441
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,1 23,6 22,1 20,8 21,2
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 9,8 10,6 10,5 9,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 7 8 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,4 28,7 28,4 25,3 28,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,4 30,4 33,0 37,3 30,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 9,7 10,8 10,4 9,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 13,7 13,8 14,5 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,8 13,1 16,8 17,1 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,5 99,4 99,6 99,6
Lærertimer som gis til undervisning 14 005 14 954 13 847 13 207 13 418
Undervisningstimer totalt per elev 61 73 67 67 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no