Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os barneskule
Giskavollen
5200 OS
Org.nr 975282155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Os barneskule Bjørnafjorden kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 26,3 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,5 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,1 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 901 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 48 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no