Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os barneskule
Giskavollen
5200 OS
Org.nr 975282155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 26,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 901
Undervisningstimer totalt per elev 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no