Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os barneskule
Giskavollen
5200 OS
Org.nr 975282155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Os barneskule 23,4 23,6 23,2 23,3 26,3
Os kommune
Hordaland fylke 302,2 303,9 319,1 321,6 328,2
Nasjonalt 2 599,8 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Os barneskule 18,3 17,9 18,2 17,3 15,4
Os kommune
Hordaland fylke 9,5 9,6 9,7 9,8 9,7
Nasjonalt 8,9 9,1 9,0 9,0 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 6 6 6 6 7
Os kommune
Hordaland fylke 42 50 53 59 62
Nasjonalt 335 398 445 452 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 62,5 61,3 63,3 54,0 48,4
Os kommune
Hordaland fylke 58,4 51,1 51,6 48,3 47,4
Nasjonalt 61,0 54,4 51,0 52,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Os barneskule 25,0 24,9 24,1 27,2 27,5
Os kommune
Hordaland fylke 13,9 16,5 16,5 18,2 18,9
Nasjonalt 12,9 14,9 16,0 15,4 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn
Os barneskule 18,2 17,8 18,2 17,3 15,4
Os kommune
Hordaland fylke 10,1 10,7 10,7 10,7 10,4
Nasjonalt 10,5 10,8 11,0 10,5 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Os kommune
Hordaland fylke 12,8 12,5 12,7 13,2 13,7
Nasjonalt 11,3 11,4 11,1 11,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning
Os barneskule 22,7 21,2 20,9 20,1 19,8
Os kommune
Hordaland fylke 13,9 15,1 15,0 15,6 15,5
Nasjonalt 13,3 13,9 14,0 13,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Os barneskule 17,6
Os kommune
Hordaland fylke 12,9
Nasjonalt 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Os barneskule 23,1
Os kommune
Hordaland fylke 13,6
Nasjonalt 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0
Os kommune
Hordaland fylke 19,0
Nasjonalt 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Os barneskule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Os kommune
Hordaland fylke 96,3 92,7 94,6 93,9 94,3
Nasjonalt 91,1 89,0 88,6 88,9 89,4
Lærertimer som gis til undervisning
Os barneskule 14 755 14 936 14 365 14 621 16 901
Os kommune
Hordaland fylke 181 559 186 348 197 939 204 028 213 083
Nasjonalt 1 632 147 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev
Os barneskule 40 41 41 43 48
Os kommune
Hordaland fylke 74 73 73 72 73
Nasjonalt 80 78 78 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no