Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os barneskule
Giskavollen
5200 OS
Org.nr 975282155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Os barneskule 23,6 23,2 23,3 26,3 27,8
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 2 668,7 2 786,9 2 938,2 3 116,7 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning
Os barneskule 17,9 18,2 17,3 15,4 14,2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 9,1 9,0 9,0 8,9 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 6 6 6 7 8
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 398 445 452 499 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 61,3 63,3 54,0 48,4 42,7
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54,4 51,0 52,7 50,8 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Os barneskule 24,9 24,1 27,2 27,5 28,9
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,9 16,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn
Os barneskule 17,8 18,2 17,3 15,4 14,2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 10,8 11,0 10,5 10,4 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 11,4 11,1 11,6 11,9 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Os barneskule 21,2 20,9 20,1 19,8 20,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,9 14,0 13,8 13,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Os barneskule 17,6 17,1
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,0 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Os barneskule 23,1 25,4
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,7 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 15,3 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Os barneskule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 89,0 88,6 88,9 89,4 89,3
Lærertimer som gis til undervisning
Os barneskule 14 936 14 365 14 621 16 901 18 012
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 1 691 522 1 779 179 1 885 517 2 009 439 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev
Os barneskule 41 41 43 48 52
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 78 78 79 79 78
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no