Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os barneskule
Giskavollen
5200 OS
Org.nr 975282155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Os barneskule 23,6 23,2 23,3 26,3 27,8
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Os barneskule 17,9 18,2 17,3 15,4 14,2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 6 6 6 7 8
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 61,3 63,3 54,0 48,4 42,7
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Os barneskule 24,9 24,1 27,2 27,5 28,9
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Os barneskule 17,8 18,2 17,3 15,4 14,2
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Os barneskule 21,2 20,9 20,1 19,8 20,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Os barneskule 17,6 17,1
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Os barneskule 23,1 25,4
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0 0,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Os barneskule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Os barneskule 14 936 14 365 14 621 16 901 18 012
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Os barneskule 41 41 43 48 52
Bjørnafjorden kommune
Vestland fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no