Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os barneskule
Giskavollen
5200 OS
Org.nr 975282155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bjørnafjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 23,2 23,3 26,3 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 17,9 18,2 17,3 15,4 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 7 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,3 63,3 54,0 48,4 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,9 24,1 27,2 27,5 28,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 18,2 17,3 15,4 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,2 20,9 20,1 19,8 20,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,6 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 23,1 25,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 936 14 365 14 621 16 901 18 012
Undervisningstimer totalt per elev 41 41 43 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no