Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Os barneskule
Giskavollen
5200 OS
Org.nr 975282155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Os barneskule 23,4 23,6 23,2 23,3 26,3
Os kommune 202,8 208,3 209,4 219,4 243,4
Hordaland fylke 5 757,2 5 763,5 5 806,1 5 875,9 5 913,3
Nasjonalt 57 331,4 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9
Antall elever per årsverk til undervisning
Os barneskule 18,3 17,9 18,2 17,3 15,4
Os kommune 14,7 14,9 15,1 14,8 13,6
Hordaland fylke 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Nasjonalt 12,2 12,2 12,1 12,0 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 6 6 6 6 7
Os kommune 39 39 44 39 48
Hordaland fylke 785 816 854 893 928
Nasjonalt 8 167 8 417 8 868 9 389 9 849
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Os barneskule 62,5 61,3 63,3 54,0 48,4
Os kommune 68,8 70,9 63,5 74,8 62,4
Hordaland fylke 79,5 77,0 74,0 71,0 68,6
Nasjonalt 75,8 74,1 71,0 67,4 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Os barneskule 25,0 24,9 24,1 27,2 27,5
Os kommune 19,1 18,6 21,0 17,6 19,6
Hordaland fylke 13,6 14,2 14,7 15,2 15,7
Nasjonalt 14,2 14,6 15,2 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Os barneskule 18,2 17,8 18,2 17,3 15,4
Os kommune 16,0 15,9 16,1 15,9 14,5
Hordaland fylke 13,4 13,3 13,3 13,0 12,8
Nasjonalt 13,2 13,3 13,2 12,9 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Os kommune 16,3 16,9 17,7 16,9 16,2
Hordaland fylke 14,6 14,7 14,7 14,9 14,8
Nasjonalt 14,1 14,0 14,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Os barneskule 22,7 21,2 20,9 20,1 19,8
Os kommune 19,0 19,9 19,8 20,0 18,6
Hordaland fylke 17,0 16,9 17,0 16,8 16,5
Nasjonalt 16,8 16,8 16,8 16,6 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Os barneskule 17,6
Os kommune 16,4
Hordaland fylke 14,6
Nasjonalt 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Os barneskule 23,1
Os kommune 19,3
Hordaland fylke 16,9
Nasjonalt 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Os barneskule 0,0
Os kommune 21,8
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Os barneskule 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Os kommune 100,0 99,5 99,8 99,7 99,4
Hordaland fylke 98,8 98,5 98,1 98,2 98,3
Nasjonalt 96,7 96,0 95,5 95,6 95,4
Lærertimer som gis til undervisning
Os barneskule 14 755 14 936 14 365 14 621 16 901
Os kommune 128 768 131 798 132 157 139 848 156 356
Hordaland fylke 3 581 157 3 617 358 3 657 252 3 712 528 3 766 439
Nasjonalt 36 146 734 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024
Undervisningstimer totalt per elev
Os barneskule 40 41 41 43 48
Os kommune 48 48 47 48 53
Hordaland fylke 57 58 58 59 59
Nasjonalt 58 58 59 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no