Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ortun skole
Torgny Segerstedts Vei 14
5143 FYLLINGSDALEN
Org.nr 974738414
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 33,7 34,9 30,5 32,2 36,1
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,2 12,0 11,9 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,4 93,5 62,9 66,7 79,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 10,6 17,0 16,2 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,5 14,9 16,0 15,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 19,5 20,9 21,0 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,0 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,4 96,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 087 20 275 17 805 19 249 22 115
Undervisningstimer totalt per elev 56 59 55 55 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no