Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Ormestad skole
Ringkollgrenda 15
3227 SANDEFJORD
Org.nr 974594323
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandefjord kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 15,8 14,5 14,5 13,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 11,0 12,1 12,2 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 74,2 73,7 62,2 58,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,7 13,5 14,7 17,9 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 11,1 12,0 12,7 10,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 12,3 14,6 16,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,5 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 98,5 92,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 657 10 595 9 649 9 789 9 376
Undervisningstimer totalt per elev 64 67 61 61 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no