Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Orkdal kommune
Kommunenr 5024
Alle grunnskoler med adresse i Orkdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 117,9 120,7 121,8 122,4 123,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,3 14,0 14,4 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 19 22 22 23 30
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 76,8 70,4 70,7 68,5 52,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,5 18,0 17,7 18,7 24,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,4 15,1 15,4 15,9 15,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,9 16,7 15,4 15,9 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,0 18,1 18,3 19,2 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 98,8 98,0 94,5 97,5
Lærertimer som gis til undervisning 75 137 76 413 77 597 77 176 78 314
Undervisningstimer totalt per elev 50 50 51 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no