Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Orkanger ungdomsskole
J O Røhmesmos Vei
7300 ORKANGER
Org.nr 974588382
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Orkdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,8 20,9 22,2 22,2 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 13,0 11,6 12,1 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,4 85,3 61,1 74,4 65,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,8 13,7 16,9 14,6 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,5 17,7 15,7 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 20,4 20,2 21,6 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 97,0 97,2 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 12 904 12 331 12 982 13 014 12 775
Undervisningstimer totalt per elev 54 51 57 54 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no