Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Orkanger barneskole
Erik Aarviks Gate 2
7300 ORKANGER
Org.nr 974588439
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Orkdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,6 24,6 24,1 24,9 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 13,5 14,2 13,8 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,8 100,7 110,2 69,6 54,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,0 11,9 11,8 17,8 23,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,3 13,4 14,5 14,1 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,5 19,2 17,6 16,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,8 99,1 99,1 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 15 430 16 256 16 340 16 614 15 516
Undervisningstimer totalt per elev 54 55 52 54 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no