Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Orerønningen ungdomsskole
Evjeveien 16
3189 HORTEN
Org.nr 974605694
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Horten kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,0 23,0 25,2 25,8 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 11,4 10,6 10,7 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 5 6 5 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 47,2 44,3 40,7 45,8 45,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 22,2 22,2 20,1 20,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,7 15,2 14,1 14,3 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,3 17,2 18,7 18,8 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 86,2 94,7
Lærertimer som gis til undervisning 13 976 13 001 14 174 14 478 16 451
Undervisningstimer totalt per elev 49 58 62 61 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no