Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppvekst Ljøsne (UTGÅTT)
Ljøsne
6887 LÆRDAL
Org.nr 975276228
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Lærdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 7,3 6,8 6,1
Antall elever per årsverk til undervisning 7,1 6,8 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 86,0 34,7 64,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 17,8 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,1 6,8 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,7 7,9 8,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,3 95,7
Lærertimer som gis til undervisning 5 130 4 598 3 990
Undervisningstimer totalt per elev 105 109 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no