Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppstryn skule
Hjelle
6798 HJELLEDALEN
Org.nr 975277038
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stryn kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 3,2 3,2 3,5 3,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 7,3 7,2 9,1 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,0 51,2 51,2 121,7 128,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 12,7 12,7 6,5 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,6 7,1 7,1 8,9 9,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 7,8 7,9 9,8 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 58,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 223 2 137 2 155 2 280 2 404
Undervisningstimer totalt per elev 89 102 103 81 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no