Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppsal skole
Vetlandsveien 79
0685 OSLO
Org.nr 974590093
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,3 42,6 38,5 43,1 40,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,1 17,1 15,3 16,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 8 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 150,0 91,6 69,2 63,2 58,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3 14,8 21,4 21,5 24,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,9 18,4 21,3 18,2 18,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,2 15,8 16,4 15,9 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 18,9 21,9 18,9 20,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,2 23,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,6 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,5 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 26 563 27 068 23 605 27 155 25 080
Undervisningstimer totalt per elev 46 47 41 46 44
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no