Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke
Alle grunnskoler med adresse i Oppland fylke (offentlige og private)
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18
Årsverk for undervisningspersonale 2 210,0 2 180,4 2 165,8 2 180,0 2 183,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 11,1 11,1 11,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 331 328 334 352 364
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7 65,9 64,1 60,8 58,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 15,0 15,4 16,1 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,9 11,9 11,8 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,3 13,2 13,3 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,4 15,1 15,1 15,1 14,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 96,7 96,4 96,1 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 382 621 1 379 707 1 369 246 1 375 168 1 375 245
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 64 64 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no