Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (UTGÅTT) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2 180,4 2 165,8 2 180,0 2 183,8 2 162,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,1 11,1 10,9 11,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 328 334 352 364 376
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,9 64,1 60,8 58,1 55,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 15,4 16,1 16,7 17,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,9 11,8 11,7 11,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,3 13,2 13,3 13,1 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,1 15,1 14,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 96,4 96,1 96,3 97,3
Lærertimer som gis til undervisning 1 379 707 1 369 246 1 375 168 1 375 245 1 355 690
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 64 65 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no