Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppland fylke (utgått)
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppland fylke (utgått) vises her.
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 2 165,8 2 180,0 2 183,8 2 162,3 2 152,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,1 10,9 11,0 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 334 352 364 376 347
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,1 60,8 58,1 55,7 59,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,4 16,1 16,7 17,4 16,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 11,8 11,7 11,8 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 13,3 13,1 13,1 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,1 14,8 15,0 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,8 16,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,4 96,1 96,3 97,3 96,9
Lærertimer som gis til undervisning 1 369 246 1 375 168 1 375 245 1 355 690 1 360 776
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 65 65 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no