Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppheim skule (UTGÅTT)
Oppheimstunet 26
5713 VOSSESTRAND
Org.nr 975267709
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 4 222
Undervisningstimer totalt per elev 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no