Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Opphaug skole
Røstadveien 29
7140 OPPHAUG
Org.nr 975282422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 11 777
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no