Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Opphaug skole
Røstadveien 29
7140 OPPHAUG
Org.nr 975282422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Opphaug skole 16,4 13,8 15,3 16,0 16,9
Ørland kommune 56,6 53,6 56,4 57,9 55,1
Trøndelag fylke 4 990,8
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Opphaug skole 12,4 13,5 12,3 12,8 12,0
Ørland kommune 12,3 11,8 11,1 11,1 11,4
Trøndelag fylke 11,7
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Opphaug skole 1 2 2 2 3
Ørland kommune 6 7 7 7 9
Trøndelag fylke 820
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Opphaug skole 161,3 87,4 110,5 77,1 65,9
Ørland kommune 99,8 81,4 76,2 80,5 66,1
Trøndelag fylke 63,8
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Opphaug skole 6,7 14,3 10,6 15,6 17,1
Ørland kommune 10,8 13,3 13,2 12,6 16,1
Trøndelag fylke 16,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Opphaug skole 12,5 13,6 12,3 12,8 12,1
Ørland kommune 13,0 13,2 12,1 12,2 11,8
Trøndelag fylke 12,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Opphaug skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ørland kommune 15,1 13,2 12,8 12,2 14,5
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Opphaug skole 13,5 14,5 14,0 14,4 13,7
Ørland kommune 16,3 16,0 15,0 14,9 15,2
Trøndelag fylke 16,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Opphaug skole 12,8
Ørland kommune 12,9
Trøndelag fylke 14,3
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Opphaug skole 15,0
Ørland kommune 15,8
Trøndelag fylke 16,7
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Opphaug skole 0,0
Ørland kommune 18,3
Trøndelag fylke 18,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Opphaug skole 100,0 100,0 96,6 100,0 84,1
Ørland kommune 100,0 100,0 96,9 96,5 92,5
Trøndelag fylke 96,8
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Opphaug skole 10 672 9 479 10 747 11 134 11 777
Ørland kommune 35 218 34 779 36 244 37 612 36 683
Trøndelag fylke 3 190 079
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Opphaug skole 60 55 60 58 62
Ørland kommune 58 60 64 64 63
Trøndelag fylke 61
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no