Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Opphaug skole
Røstadveien 29
7140 OPPHAUG
Org.nr 975282422
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Ørland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 16,4 13,8 15,3 16,0 16,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 13,5 12,3 12,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 161,3 87,4 110,5 77,1 65,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 14,3 10,6 15,6 17,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 13,6 12,3 12,8 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,5 14,5 14,0 14,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 96,6 100,0 84,1
Lærertimer som gis til undervisning 10 672 9 479 10 747 11 134 11 777
Undervisningstimer totalt per elev 60 55 60 58 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no