Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppegård kommune (utgått)
Kommunenr 0217
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppegård kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Årsverk for undervisningspersonale 300,1
Antall elever per årsverk til undervisning 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 132,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 194 489
Undervisningstimer totalt per elev 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no