Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppegård kommune (utgått)
Kommunenr 0217
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppegård kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 265,4 280,3 287,0 294,3 300,1
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 14,8 14,5 14,2 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 22 25 30 28 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 171,2 147,8 125,2 131,6 132,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,2 9,0 10,4 9,7 9,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,4 17,7 16,1 15,2 14,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,2 14,1 15,7 16,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 18,6 18,5 17,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 97,1 95,6 94,9 92,3
Lærertimer som gis til undervisning 170 134 177 815 183 148 187 770 194 489
Undervisningstimer totalt per elev 46 48 49 50 53
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no