Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppegård kommune (utgått)
Kommunenr 0217
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppegård kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Oppegård kommune (utgått) 265,4 280,3 287,0 294,3 300,1
Akershus fylke (utgått) 6 509,8 6 645,6 6 854,4 7 076,9 7 309,5
Nasjonalt 57 611,5 58 421,0 59 356,8 60 371,9 61 425,1
Antall elever per årsverk til undervisning
Oppegård kommune (utgått) 15,5 14,8 14,5 14,2 13,6
Akershus fylke (utgått) 13,8 13,8 13,5 13,2 12,8
Nasjonalt 12,2 12,1 12,0 11,8 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Oppegård kommune (utgått) 22 25 30 28 28
Akershus fylke (utgått) 874 867 907 964 1 010
Nasjonalt 8 417 8 868 9 389 9 849 10 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Oppegård kommune (utgått) 171,2 147,8 125,2 131,6 132,1
Akershus fylke (utgått) 91,5 93,7 90,9 86,5 83,0
Nasjonalt 74,1 71,0 67,4 64,6 63,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Oppegård kommune (utgått) 8,2 9,0 10,4 9,7 9,3
Akershus fylke (utgått) 13,4 13,0 13,2 13,6 13,8
Nasjonalt 14,6 15,2 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Oppegård kommune (utgått) 17,4 17,7 16,1 15,2 14,2
Akershus fylke (utgått) 15,1 15,1 14,6 14,2 13,7
Nasjonalt 13,3 13,2 12,9 12,7 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn
Oppegård kommune (utgått) 16,2 14,1 15,7 16,4 16,4
Akershus fylke (utgått) 15,4 15,5 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 14,0 14,0 14,2 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning
Oppegård kommune (utgått) 20,1 18,6 18,5 17,6 17,2
Akershus fylke (utgått) 18,5 18,5 18,2 17,7 17,1
Nasjonalt 16,8 16,8 16,6 16,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Oppegård kommune (utgått) 15,7 14,7
Akershus fylke (utgått) 15,8 15,1
Nasjonalt 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Oppegård kommune (utgått) 18,8 18,8
Akershus fylke (utgått) 18,4 17,9
Nasjonalt 16,6 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Oppegård kommune (utgått) 19,1 19,2
Akershus fylke (utgått) 19,4 19,1
Nasjonalt 18,2 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Oppegård kommune (utgått) 97,5 97,1 95,6 94,9 92,3
Akershus fylke (utgått) 93,4 94,0 94,0 93,5 93,2
Nasjonalt 96,0 95,5 95,6 95,4 95,7
Lærertimer som gis til undervisning
Oppegård kommune (utgått) 170 134 177 815 183 148 187 770 194 489
Akershus fylke (utgått) 4 115 323 4 199 910 4 348 831 4 487 812 4 653 538
Nasjonalt 36 443 736 36 990 466 37 715 561 38 468 024 39 219 325
Undervisningstimer totalt per elev
Oppegård kommune (utgått) 46 48 49 50 53
Akershus fylke (utgått) 51 52 53 54 56
Nasjonalt 58 59 60 60 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no