Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppegård kommune (utgått)
Kommunenr 0217
Kun utgåtte skoler med adresse i Oppegård kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Bodø kommune 550,4 603,2 612,2 618,1 636,8
Haugesund kommune 388,2 392,1 390,9 403,8 416,9
Karmøy kommune 510,5 520,7 515,6 529,5 525,4
Kristiansund kommune 250,2 248,4 259,4 253,8 245,9
Rana kommune 273,4 273,4 285,3 288,1 285,9
Sola kommune 323,6 322,3 312,6 339,4 332,8
Stjørdal kommune 316,9 309,0 311,6 314,5 303,8
Antall elever per årsverk til undervisning
Bodø kommune 12,3 11,4 11,3 11,2 10,9
Haugesund kommune 13,0 12,8 12,8 12,6 12,1
Karmøy kommune 12,3 12,1 12,4 12,0 12,0
Kristiansund kommune 13,1 13,1 12,4 12,5 12,8
Rana kommune 12,3 12,4 12,0 11,8 11,7
Sola kommune 11,6 12,0 12,6 11,4 11,8
Stjørdal kommune 10,9 11,5 11,3 11,1 11,6
Antall assistentårsverk i undervisningen
Bodø kommune 85 97 112 97 106
Haugesund kommune 70 72 81 85 76
Karmøy kommune 71 83 96 103 94
Kristiansund kommune 43 41 42 43 48
Rana kommune 52 49 54 51 46
Sola kommune 35 37 38 33 35
Stjørdal kommune 39 44 45 43 47
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Bodø kommune 72,3 63,0 55,2 63,8 58,4
Haugesund kommune 64,0 62,5 55,4 53,4 59,5
Karmøy kommune 78,4 67,7 59,1 54,9 59,8
Kristiansund kommune 67,0 70,9 68,6 65,5 57,4
Rana kommune 59,1 62,9 57,3 60,6 65,4
Sola kommune 97,4 94,8 93,3 106,0 102,4
Stjørdal kommune 78,9 72,3 69,7 74,0 67,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Bodø kommune 15,4 16,1 18,2 15,7 16,7
Haugesund kommune 18,0 18,2 20,8 21,0 18,2
Karmøy kommune 14,0 16,0 18,7 19,5 18,0
Kristiansund kommune 17,0 16,3 16,1 17,1 19,7
Rana kommune 18,9 17,9 18,9 17,6 16,2
Sola kommune 10,7 11,4 12,2 9,9 10,5
Stjørdal kommune 12,3 14,1 14,6 13,6 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn
Bodø kommune 13,4 12,2 12,1 12,0 12,0
Haugesund kommune 14,4 14,1 13,8 13,7 13,0
Karmøy kommune 13,1 12,9 13,0 12,5 12,3
Kristiansund kommune 13,7 14,0 13,1 13,1 13,6
Rana kommune 13,7 13,7 12,6 12,2 11,8
Sola kommune 11,6 12,2 12,9 11,5 12,1
Stjørdal kommune 11,3 12,2 11,8 11,6 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn
Bodø kommune 13,8 13,1 13,0 13,1 12,4
Haugesund kommune 14,9 15,1 15,7 15,4 14,9
Karmøy kommune 14,3 14,4 15,1 14,8 15,5
Kristiansund kommune 15,7 15,3 14,7 15,3 15,2
Rana kommune 13,5 14,1 15,1 15,6 16,1
Sola kommune 15,4 15,1 16,3 15,0 14,8
Stjørdal kommune 13,5 13,8 14,0 13,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Bodø kommune 16,7 15,7 15,6 16,0 15,6
Haugesund kommune 18,5 18,3 18,6 18,4 16,8
Karmøy kommune 16,6 16,3 16,9 16,5 16,1
Kristiansund kommune 17,8 17,1 16,4 17,2 17,0
Rana kommune 16,3 17,0 16,4 15,9 16,0
Sola kommune 15,1 15,6 17,2 15,6 15,7
Stjørdal kommune 16,1 17,4 17,1 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Bodø kommune 14,9 14,3
Haugesund kommune 16,5 14,5
Karmøy kommune 14,5 14,1
Kristiansund kommune 15,5 14,9
Rana kommune 14,9 13,7
Sola kommune 13,6 14,4
Stjørdal kommune 14,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Bodø kommune 16,4 17,0
Haugesund kommune 19,5 18,4
Karmøy kommune 17,1 15,6
Kristiansund kommune 16,6 17,2
Rana kommune 14,7 16,3
Sola kommune 14,6 15,4
Stjørdal kommune 16,9 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Bodø kommune 16,9 16,0
Haugesund kommune 19,8 18,3
Karmøy kommune 19,1 19,7
Kristiansund kommune 20,2 19,5
Rana kommune 18,6 19,2
Sola kommune 20,7 18,0
Stjørdal kommune 18,4 19,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Bodø kommune 98,5 96,1 98,0 98,0 98,1
Haugesund kommune 98,1 97,9 98,5 98,0 97,7
Karmøy kommune 97,1 95,6 97,0 95,5 96,6
Kristiansund kommune 98,9 98,3 98,7 98,6 98,9
Rana kommune 96,5 93,6 92,1 94,3 95,0
Sola kommune 97,2 96,4 97,3 95,4 93,9
Stjørdal kommune 97,4 96,3 97,2 97,2 97,0
Lærertimer som gis til undervisning
Bodø kommune 353 329 382 453 389 122 394 375 402 804
Haugesund kommune 244 245 248 134 250 164 255 291 266 182
Karmøy kommune 324 903 332 296 327 750 338 035 335 947
Kristiansund kommune 155 314 156 361 164 374 161 569 155 349
Rana kommune 177 003 176 898 183 442 185 762 184 247
Sola kommune 208 892 208 359 201 905 222 572 217 563
Stjørdal kommune 201 244 195 495 199 584 203 889 194 284
Undervisningstimer totalt per elev
Bodø kommune 58 62 63 64 65
Haugesund kommune 55 55 56 56 59
Karmøy kommune 58 59 58 60 60
Kristiansund kommune 54 54 58 57 56
Rana kommune 58 58 60 60 61
Sola kommune 62 60 57 63 61
Stjørdal kommune 65 62 63 64 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no