Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Oppegård kommune
Kommunenr 0217
Alle grunnskoler med adresse i Oppegård kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 276,2 265,4 280,3 287,0 294,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,6 15,5 14,8 14,5 14,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 22 25 30 28
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 152,5 171,2 147,8 125,2 131,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,6 8,2 9,0 10,4 9,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 17,4 17,7 16,1 15,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,5 16,2 14,1 15,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 20,1 18,6 18,5 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,4 97,5 97,1 95,6 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 175 961 170 134 177 815 183 148 187 770
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 48 49 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no